Gerdes solutions AB

solutions for flying sensors


Welcome to Gerdes solutions AB

When you need solutions for drones and flying sensors, we offer high quality services in the areas of pilot, development and consulting.Välkommen till Gerdes solutions AB 


När ni har behov av lösningar för drönare och flygande sensorer erbjuder vi högkvalificerade tjänster inom områdena pilotutveckling och konsultation.